Konferencja odbędzie się 6 marca 2024 roku w formie on-line.

Organizatorem konferencji jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematyka konferencji

Konferencja ma na celu omówienie współczesnego zarządzania dokumentacją i informacją oraz szeroko pojętej cyfryzacji w kontekście bibliotek, archiwów i naukowych baz danych, stanowi inspirującą platformę do dyskusji nad wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie za sobą szybki postęp technologiczny. W ramach tego wydarzenia eksperci z różnych dziedzin będą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz przedstawiać najlepsze praktyki w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w obszarze udostępniania i opracowywania zasobów informacyjnych.

Dla kogo

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych tematyką konferencji: środowiska naukowego, pracowników bibliotek, archiwów i kancelarii.


Szczegóły na stronie konferencji

Formularz zapisu Program konferencji


Wydarzenie objęte patronatem medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.