Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową „Modernizacja przestrzeni i co dalej? Doświadczenia i wyzwania partnerów”.

Założenia konferencji

Postęp technologiczny i ewoluujące potrzeby użytkowników generują nowe wyzwania dla bibliotek. Jesteśmy świadkami intensywnego rozwoju bibliotecznych usług i przestrzeni. Książnice z powodzeniem realizują model biblioteki otwartej, hybrydowej. Nieobca jest też im funkcja „biblioteki jako trzeciego miejsca” sformułowana przez Raya Oldenburga. Jak przebiegają te zmiany (architektoniczne, technologiczne i upowszechnieniowe) i czy traci na tym „tożsamość” biblioteki; jak wygląda dzisiaj kultura organizacyjna bibliotek, o której pisze w swoich publikacjach prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert. Czy i jakie są granice nowej oferty?

Założeniem konferencji jest konfrontacja poglądów i opinii teoretyków oraz praktyków z kraju i zagranicy na temat przestrzeni współczesnych wielofunkcyjnych obiektów bibliotecznych (przestrzeń architektoniczna, społeczna, wirtualna - biblioteka cyfrowa, biblioteka w chmurze); przestrzeń kulturalna, edukacyjna i naukowa; przestrzeń odbiorcy, przestrzeń bibliotekarza i animatora, przestrzeń zbiorów. Ważnym celem jest prezentacja najciekawszych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych realizacji (od Mediateki we Wrocławiu i Sopoteki, przez Bibliotekę Raczyńskich, Bibliotekę Kraków aż do do Mediateki MeMo w Łodzi). Dyskursem objęte zostaną wartości (dodane) naddane we współczesnej bibliotece: kultura (umiejętność jej adaptacji we współczesnej przestrzeni i ofercie bibliotek), nowe technologie w bibliotece (e-usługi) i ich akceptacja przez użytkowników, realizacje i modernizacje w dużych i mniejszych bibliotekach.

Cel konferencji

Celem sympozjum jest zacieśnienie współpracy kulturalnej i naukowej bibliotekarzy. Konferencja służyć będzie dzieleniu się dobrymi praktykami zawodowymi, wymianie doświadczeń i poglądów na temat roli współczesnej biblioteki oraz pozycji literatury, omówieniu postępów technologicznych i rozwijających się potrzeb użytkowników. Wspólnie z partnerami, zastanowimy się nad rolą bibliotekarza i autora we współczesnym świecie, odniesiemy się do powinności współczesnych bibliotek. Wymienimy się również doświadczeniami na temat pozycji biblioteki i szeroko rozumianej kultury.

Poznanie warsztatu i warunków pracy partnerów wpłynie na podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy. Spotkanie przyczyni się również do rozwoju i/lub wzmocnienia więzi kulturalnych oraz społecznych pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich.

Ważnym elementem konferencji będzie 3. Forum Bibliotek Lubuskich, w którym uczestniczyć będą bibliotekarze i bibliotekarki z całego województwa lubuskiego.

Zaproszeni goście

Współpracę w ramach konferencji zadeklarowały biblioteki z Niemiec (Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus), Słowacji (Krajska kniźnica Karola Kmet’ka v Nitre), Czech (Krajská vědecká knihovna v Liberci) oraz wiodące ośrodki krajowe: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Miejska w Łodzi, Biblioteka Kraków, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu.

W konferencji będą uczestniczyli również, m.in.:

  • Tromsø Bibliotek Og Byarkiv (Norwegia);
  • Turku City Library, Main Library (Finlandia);
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu;
  • Instytut Książki.

Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie konferencji


Wydarzenie objęte patronatem medialnym portalu sbp.pl