PAN Biblioteka Gdańska i Uniwersytet Wrocławski organizują konferencję dotyczącą dokumentów życia społecznego. Adresatami wydarzenia są bibliotekarze zajmujący się szeroko pojętym tematem dżs-ów.

Konferencja jest kontynuacją gdańsko-wrocławskiej debaty nad efemerami.

Do udziału w konferencji zaproszeni są przedstawiciele różnych dyscyplin (m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk socjologicznych), a także pracownicy archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kultury.

Obszary tematyczne konferencji

  • Rola druków ulotnych w komunikacji społecznej (broszury, plakaty, wlepki etc.).
  • Wielkie znaczenia na mikroprzestrzeniach (miniteksty, lapidaria, glosy etc.).
  • Drobne druki na styku dyscyplin (dawne i współczesne teksty użytkowe, narzędzia i metody badawcze).
  • Formy, gatunki, podziały (w kontekście „The Encyclopedia of Ephemera” i nie tylko).
  • Dokumenty życia społecznego i prywatnego (efemery eksponowane publicznie i zapiski osobiste).
  • Efemery historyczne i współczesne (od informatora Acta Diurna do hipertekstu).

Szczegóły organizacyjne

Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 maja 2024 r.
Termin konferencji: 21–22 listopada 2024 r.


Szczegółowe informacje na stronie BG PAN