Wydawnictwo SBP
Sprawdź naszą ofertę
Edukacja w SBP
Warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy
16. Forum Młodych Bibliotekarzy
12-13 września 2024 / Toruń
Konferencja Nie(użytkownicy) bibliotek
28-29 listopada 2024 / Warszawa
Agenda 2030
Biblioteki na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Aktualności

Z życia SBP

Barbara Budyńska na posiedzeniu Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Na zaproszenie Jerzego Fedorowicza, przewodniczącego Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, p...

Wystąpienie Przewodniczącej SBP na Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich

7 czerwca przewodnicząca SBP dr Barbara Budyńska uczestniczyła w drugim dniu Zjazdu Konferencji Dyre...

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek Okręgu Warmińsko-Mazurskiego

6 czerwca w gmachu Biblioteki Elbląskiej odbyły się obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w któryc...

Mazowiecki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

W imieniu Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, Zarządu Oddziału Warszaw...

W przyszłość środowiska bibliotekarzy możemy patrzeć optymistycznie – wywiad z dr Barbarą Budyńską

Bibliotekarze powinni uwierzyć, że ich rola w budowaniu kultury jest naprawdę ważna – powiedziała PA...

Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja przewodnicząca SBP dr Barbara Budyńska wzięła udział w uroczystości Wojewódzkiego Dnia Biblio...