Konferencja odbędzie się 21 listopada 2024 roku.

O konferencji

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Biblioteki Akademickie w Erze Cyfrowej: Transformacja, Przestrzeń, Wspólnota”.

Organizatorem wydarzenia jest Biblioteka Główna im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja jest adresowane przede wszystkim do pracowników bibliotek naukowych oraz instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Celem konferencji jest omówienie aktualnych zagadnień z zakresu cyfrowej transformacji bibliotek oraz kształtowania nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej, w tym zwrócenie uwagi na znaczenie wprowadzanych zmian dla społeczności akademickiej.

Zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień związanych z tematyką konferencji. Prezentacje uczestników konferencji zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji.

Tematyka konferencji

Tematyka konferencji oscyluje wokół dwóch aktualnie kluczowych kwestii: cyfrowej transformacji bibliotek akademickich oraz nowoczesnej przestrzeni bibliotecznej. Zagadnienia pierwszej grupy skupią się na wyzwaniach i korzyściach związanych z cyfryzacją zbiorów bibliotecznych, roli nowoczesnych technologii, edukacji w erze cyfryzacji, współpracy instytucjonalnej oraz aspektach prawnych cyfrowego środowiska.

Drugą grupę tematyczną stanowią zagadnienia związane z adaptacją przestrzeni bibliotecznej do nowych trendów edukacyjnych, otwartego dostępu do badań naukowych, rozwoju kolekcji multimedialnych, zrównoważonego rozwoju bibliotek oraz dostosowania się do zmian demograficznych.

Obszary tematyczne

  • Cyfrowa transformacja bibliotek akademickich
  • Wyzwania i korzyści cyfryzacji zbiorów: omówienie procesu przechodzenia do cyfrowego formatu zbiorów bibliotecznych i związane z tym aspekty praktyczne.
  • Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych: analiza wpływu nowoczesnych technologii na funkcjonowanie bibliotek akademickich oraz dostępność zasobów edukacyjnych.
  • Edukacja cyfrowa: jak biblioteki wspierają rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem programów edukacyjnych.
  • Współpraca instytucjonalna w erze cyfryzacji: praktyczne przykłady udanych projektów i inicjatyw współpracy międzyinstytucjonalnej w kontekście cyfrowej transformacji bibliotek.
  • Aspekty prawne cyfrowego środowiska: omówienie wyzwań związanych z ochroną danych osobowych, praw autorskich i innych aspektów prawnych podczas cyfryzacji zbiorów bibliotek
  • Adaptacja przestrzeni bibliotecznej do nowych trendów edukacyjnych: jak dostosować przestrzeń biblioteczną do współczesnych potrzeb studentów i badaczy, z naciskiem na nowe trendy edukacyjne.
  • Otwarty dostęp do badań naukowych: rola bibliotek w promowaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych i publicznym udostępnianiu wyników badań.
  • Rozwój kolekcji multimedialnych w bibliotekach: integracja zasobów multimedialnych w kolekcjach bibliotecznych i ich rola w wspieraniu różnorodnych stylów nauki.
  • Zrównoważony rozwój bibliotek: wdrażanie zrównoważonych praktyk zarządzania zasobami, efektywności energetycznej oraz praktyki proekologiczne w bibliotekach akademickich.

Szczegóły organizacyjne

Szczegółowy program zostanie opublikowany 7 października 2024 r.
Termin nadsyłania propozycji wystąpień: 6 września 2024 r.
Akceptacja zgłoszonych wystąpień: 27 września 2024 r.
Zakończenie rejestracji uczestników: 31 października 2024 r.
Termin nadesłania prezentacji: 15 listopada 2024 r.
Rejestracja zostanie uruchomiona: 4 marca 2024 r.


Szczegóły na stronie konferencji

Formularz zapisu


Wydarzenie objęte patronatem medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.