W dniach 16 i 17 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu odbyła się XII Konferencja ph. „W stronę użytkownika – o rozwoju publiczności w bibliotekach”.

Uczestniczyli w niej dyrektorzy bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i bibliotek miejskich zlokalizowanych w miastach, siedzibach powiatów na terenie woj. podkarpackiego. Organizatorem konferencji była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu oraz Okręgiem Podkarpackim Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencje organizowane przez WiMBP w Rzeszowie mają swoją specyfikę, nawiązują do aktualnych problemów bibliotekarskich, ich współorganizatorami są kolejne biblioteki z terenu Podkarpacia. Uczestnicy konferencji, oprócz możliwości pozyskania wiedzy, dzięki zapraszanym referentom, przedstawicielom nauki i praktykom, mają możliwość wzajemnego poznania się,integrowania, nawiązywania bliskich, nie tylko zawodowych relacji.

Gospodarzem tegorocznej konferencji była Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu, która udostępniła bibliotekarzom z województwa podkarpackiego na czas dwudniowej konferencji imponujący przestrzeniami nowoczesny gmach. Przybyłych gości witała Joanna Kruszyńska, dyrektorka Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, Adriana Miłoś, zastępczyni Prezydenta Miasta Mielca,Bożena Janda, dyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Jolanta Strycharz, zastępczyni Dyrektorki Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu ds. Biblioteki.

Konferencję zainaugurowała miła uroczystość wręczenia nagród bibliotekom, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Giedlarowej – Filii w Brzózie Królewskiej, które zostały wyróżnione w ramach organizowanych wydarzeń w trakcie Tygodnia Bibliotek.

W części merytorycznej konferencji głos zabrali:

  • dr Barbara Budyńska, przewodnicząca SBP, która nawiązała do projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek i przedstawiła korzyści, jakie dają bibliotekom analizy danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności, by zdiagnozować obszary działalności bibliotek, a w efekcie wzmocnić relacje z użytkownikami. Referentka zachęcała do podejmowania badań satysfakcji użytkowników.
  • Zbigniew Pacho, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej, który odniósł się do wykorzystywania mediów społecznościowych w promowaniu biblioteki i zachęcaniu młodzieży do jej stałego odwiedzania.
  • Beata Życzyńska, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, która przedstawiła stosowane różnorodne formy pracy, które angażują czytelników wżycie biblioteki.
  • Dorota Woźnica, dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, która opowiedziała o tym, jak organizować wydarzenia przyciągające użytkowników do biblioteki, a także o badaniu potrzeb czytelników.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć także udział w warsztacie „Po co nam czytelnicy? O budowaniu relacji z odbiorcami oferty bibliotek”, które poprowadziła Joanna Tabaka. Podczas tego wydarzenia uczestnicy zastanawiali się, jakie są oczekiwania i potrzeby użytkowników oraz w jaki sposób kształtować działalność biblioteki, by pozyskać nowych czytelników.

Wykładom towarzyszyły także inne wydarzenia. Uczestnicy konferencji zwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną SCK w Mielcu, wypróżniającą się nie tylko pod względem architektonicznym wśród placówek na Podkarpaciu. Biblioteka może pochwalić się też najlepszym wynikiem czytelnictwa w województwie. Sukces ten w dużej mierze biblioteka zawdzięcza kadrze, pełnej pasji i zaangażowania.

Uczestnicy konferencji mogli też poznać historię miasta Mielca i jego zasłużonych mieszkańców. Zwiedzili niezwykłe miejsce na mapie kulturalnej Mielca – Muzeum Historii Fotografii – Jadernówka.


czytaj więcej na stronie WiMP Rzeszów