Konferencja odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w dniach 20-21 listopada 2023 r. pod hasłem „Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych”.

Zaproszeni prelegenci – pracownicy naukowi i bibliotekarze opowiedzieli o różnych sposobach wykorzystania metadanych bibliotecznych w badaniach oraz podzielili się doświadczeniami z prac nad opracowaniem takich danych.

Temat konferencji

Tematy wystąpień konferencyjnych koncentrowały się m.in. na: przedstawieniu wartości zbiorów kartograficznych jako źródła danych dla badań naukowych, wykorzystywaniu potencjału badawczego strony wizualnej materiałów bibliotecznych, prezentacji wybranych katalogów cyfrowych jako źródeł do interdyscyplinarnych badań naukowych, wykorzystaniu Crowdsourcingu jako narzędzia do ulepszania jakości metadanych dziedzictwa kulturowego na przykładzie platformy transkrypcyjnej TranskriBUW oraz prezentacji zagranicznych projektów wykorzystujących metadane bibliograficzne i katalogowe.

Prelegenci

W gronie prelegentów znaleźli się naukowcy i pracownicy 6 krajowych uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz 3 bibliotek: Biblioteki Raczyńskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Historia

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizuje naukową konferencję HINC OMNIA Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury od 2017 r. Celem cyklu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z wyzwaniami wynikającymi z potrzeby specjalnego traktowania, ochrony i udostępniania zbiorów bibliotecznych, często o charakterze muzealnym, a także dyskusji na temat metodyki badań i opracowania tych zbiorów oraz rozwiązywania problemów terminologicznych.

Program wydarzenia i abstrakty wystąpień są dostępne na stronie BUW


Konferencja objęta patronatem honorowym oraz medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich