W dniach 20-21 listopada 2023 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się 4. edycja konferencji HINC OMNIA. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury. Jej tematem będzie potencjał badawczy danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych.

O wykorzystywaniu metadanych bibliotecznych w badaniach oraz o doświadczeniach z prac nad przygotowaniem takich metadanych opowiedzą naukowcy i bibliotekarze – prelegenci listopadowej konferencji pod hasłem "Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych".

Referaty prezentowane w ramach 5 sesji tematycznych i 20 wystąpień będą poświęcone m.in.: przedstawieniu wartości zbiorów kartograficznych jako źródła danych dla badań naukowych, wykorzystywaniu potencjału badawczego strony wizualnej materiałów bibliotecznych, prezentacji wybranych katalogów cyfrowych, jako źródeł do interdyscyplinarnych badań naukowych, wykorzystaniu Crowdsourcingu jako narzędzia do ulepszania jakości metadanych dziedzictwa kulturowego czy prezentacji zagranicznych projektów wykorzystujących metadane bibliograficzne i katalogowe.

Program konferencji

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 listopada 2023 r.