W dniach 28–29 września br. odbyło się spotkanie bibliotekarzy muzealnych i instytucji kultury. Spotkanie odbyło w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Tematem przewodnim konferencji była szeroko pojęta cyfryzacja w bibliotece, zarówno w kontekście organizacyjnym, jak też techniczno-formalnym. Hasło przewodnie spotkania - „Muzealna biblioteka cyfrowa. Kolejny krok do udostępniania?” to również rozważania o przyszłości muzealnych bibliotek, dotychczasowych doświadczeniach, a także dalszych perspektywach.

Pierwszy dzień poświęcony został formalnym i prawnym aspektom przygotowania zbiorów bibliotecznych do digitalizacji. W tej części zabrali głos specjaliści związani m.in z prawem autorskim, zamówieniami publicznymi czy konserwacją, którzy zwrócili uwagę na szereg zagadnień istotnych przed przystąpieniem do procesu cyfryzacji zbiorów.

Dzień drugi poświęcony został konkretnym doświadczeniom bibliotekarzy związanych z cyfrowym udostępnianiem zbiorów oraz prowadzonych projektach digitalizacyjnych. O swych projektach i działaniach opowiedzieli pracownicy bibliotek:

  • Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie (dr Justyna Stępień, Sylwia Rowicka, Cyfrowa oferta Biblioteki Instytutu Pileckiego),
  • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich – Izba Regionalna (Łukasz Żywulski, Digitalizacja w służbie pamięci w działaniach piekarskiej placówki muzealnej),
  • Muzeum Sportu i Turystyki (Katarzyna Męzik, Zbiory Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej),
  • Muzeum Fotografii w Krakowie (Magdalena Skrejko, Fotografie mają głos),
  • Archiwum Państwowego w Łodzi oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (Anna Drzewiecka, Agnieszka Makówka, Cyfryzacja zbiorów bibliotek sieci archiwów państwowych),
  • Państwowe Muzeum Auschwitz -Birkenau w Oświęcimiu (Iwona Kamińska, Paulina Uroda-Blarowska, Robert Płaczek, Digitalizacja zbioru specjalnego w Bibliotece Muzeum Auschwitz).

Dwudniowe obrady zakończyła dyskusja o perspektywach bibliotek muzealnych i instytucji kultury w zakresie digitalizacji. Z pewnością powinna zająć ona ważne miejsce w podstawowej działalności bibliotek i stać się jej nieodzownym elementem.

Przy okazji spotkania omówiono dalsze plany i zamierzenia Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz wysłuchano propozycji tematów kolejnych spotkań.