Popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych

Celem projektu jest popularyzacja prac naukowych z obszaru nauk o komunikacji społecznej i mediach, dorobku pracowników naukowych, w tym młodych oraz upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają lub mogą mieć szerokie zastosowanie w praktyce bibliotecznej.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę zwiększenia zaangażowania nauki w realizację oczekiwań społecznych oraz wdrażanie technologii mających duże znaczenie dla rozwoju społeczeństwa wiedzy.

Wyniki przeprowadzonego w roku 2021 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich badania oczekiwań bibliotekarzy – członków SBP ze wszystkich typów bibliotek wykazały, że najważniejsze dla nich są działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, zwiększenia społecznego prestiżu i statusu zawodu bibliotekarza oraz edukacyjnego wsparcia bibliotekarzy poprzez organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, zapewnienie dostępu do wyników badań naukowych, również w sytuacjach kryzysowych. Mając na uwadze ostatni postulat zasadniczym działaniami w projekcie będą:

  • realizacja cyklu 12 otwartych wykładów, opracowanych i wygłoszonych przez badaczy komunikacji i mediów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
  • nagranie 12 podcastów naukowych i udostępnienie ich na stronie projektu

Wszystkie wykłady będą realizowane online oraz archiwizowane, w celu ich udostępnienia szerokiemu gronu zainteresowanych. Tematyka zaplanowanych wykładów, podcastów obejmie badania naukowe i praktyki prowadzone w obszarze informacji i komunikacji w Polsce, a także przybliży to, co dzieje się w tym zakresie na świecie - w istotny sposób przyczyniając się do rozwoju tej dyscypliny.

Projekt "Informacja i komunikacja – popularyzacja badań naukowych i rozwiązań technologicznych" dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Społeczna odpowiedzialność nauki"


nr projektu SONP/SN/549779/2022 | kwota dofinansowania 67 000 zł | całkowita wartość projektu 80 000 zł