Informujemy o wprowadzeniu na polski rynek otwartego systemu bibliotecznego FOLIO, który stanowi przełom w adaptacyjnym zarządzaniu zasobami bibliotecznymi. Misję wprowadzenia i wdrożenia systemu FOLIO w Polsce na szeroką skalę przejęła firma MOL.

W obliczu szybko zmieniającego się świata cyfrowego, biblioteki stają przed nieustającymi wyzwaniami, jak dostosowanie się do rosnących oczekiwań użytkowników, efektywne zarządzanie zasobami oraz integracja nowoczesnych technologii. Kluczowym elementem, który wspiera biblioteki w tych przedsięwzięciach, jest odpowiedni system biblioteczny. W tym kontekście z radością informujemy o wprowadzeniu na polski rynek otwartego systemu bibliotecznego FOLIO, który stanowi przełom w adaptacyjnym zarządzaniu zasobami bibliotecznymi. Misję wprowadzenia i wdrożenia systemu FOLIO w Polsce na szeroką skalę przejęła firma MOL, znana z długoletniego doświadczenia w obszarze technologii informacyjnych dla bibliotek. Dzięki współpracy z MOL, polskie biblioteki zyskają nie tylko dostęp do nowoczesnego systemu bibliotecznego, ale również profesjonalne wsparcie na każdym etapie wdrożenia – od analizy potrzeb, przez konwersję danych oraz szkolenia personelu, po pomoc techniczną.

Zaangażowanie Biblioteki Kongresu w projekt FOLIO przyczyniło się do szybkiego rozwoju systemu w zakresie funkcjonalności, integracji danych oraz elastyczności. Wdrożenie systemu FOLIO przez Bibliotekę Kongresu potwierdza jego międzynarodowe uznanie i możliwość adaptacji w różnorodnych środowiskach bibliotecznych. Biblioteka Kongresu wdraża FOLIO nie tylko dla własnych potrzeb. Inwestycja w ten system jest też realizacją misji Biblioteki Kongresu polegającej na budowania środowiska wspierającego biblioteki na całym świecie. Jesteśmy w unikalnej sytuacji, aby skorzystać z tych osiągnięć, ale również zaangażować się w ich dalszy rozwój.

Wymagania Biblioteki Kongresu wobec nowego systemu obejmują różnorodne aspekty zarządzania biblioteką, spośród których do najważniejszych należą:

Gromadzenie

 • Automatyzacja procesu zamówień, włącznie z integracją z zewnętrznymi systemami dostawców co pozwala na szybsze i bardziej efektywne zarządzanie zamówieniami
 • Możliwość śledzenia historii zamówień i przewidywania przyszłych potrzeb zakupowych
 • Analiza wydatków umożliwiająca bibliotece dokładne monitorowanie i zarządzanie budżetem

Zarządzanie e-Zasobami

 • Funkcje do zarządzania licencjami cyfrowymi, w tym śledzenie terminów wygaśnięcia i warunków dostępu
 • Narzędzia do monitorowania i analizy sposobu korzystania z zasobów elektronicznych
 • Integracja z platformami dostarczania treści cyfrowych

System kodowania Unicode

 • Pełna kompatybilność z różnymi systemami kodowania znaków, w tym z nietypowymi i rzadkimi pismami
 • Możliwość wyświetlania i drukowania znaków Unicode bez utraty danych
 • Narzędzia do konwersji i obsługi danych w różnych formatach znaków

Zbiory Cyfrowe i Specjalne

 • Wymagane wsparcie przy zarządzaniu kolekcjami, szczególnie kolekcjami specjalnymi
 • Potrzeba rozwiązań wspierających procesy przyjmowania zbiorów, kluczowych dla zarządzania unikatowymi lub rzadkimi kolekcjami

Udostępnianie

 • Systemy do zarządzania wypożyczeniami, zwrotami i rezerwacjami
 • Automatyzacja powiadomień dotyczących terminów zwrotów i przetrzymania materiałów
 • Zaawansowane funkcje wyszukiwania i lokalizowania zasobów w różnych bibliotekach

Public Discovery-Delivery (FOLIO od strony użytkownika/katalog on-line (OPAC))

 • Ogólne wymagania dotyczące wyszukiwania w katalogu on-line, podkreślające przyjazny interfejs dla użytkownika
 • Możliwości personalizacji dla użytkowników podczas wyszukiwania zwiększające trafność wyników

Katalogowanie

 • Zaawansowane narzędzia do katalogowania, umożliwiające szybkie dodawanie i edytowanie opisów
 • Integracja z lokalnymi i międzynarodowymi bazami danych bibliograficznych
 • Mechanizmy zapewniające spójność i aktualność metadanych

System FOLIO może obsługiwać różne formaty danych bibliograficznych, w tym format MARC21. Obsługa formatu realizowana jest przez dedykowane moduły, które umożliwiają import, eksport, edycję oraz przetwarzanie rekordów w formacie MARC21. Architektura FOLIO została zaprojektowana tak, aby wspierać również Bibframe (Bibliographic Framework), nowy standard opisu bibliograficznego, który wykorzystuje połączone dane (linked data). Ta zgodność ma kluczowe znaczenie dla przyszłości informacji bibliograficznych, czyniąc ją bardziej użyteczną i dostępną zarówno w społeczności bibliotecznej, jak i poza nią. Wsparcie dla Bibframe oznacza zaangażowanie FOLIO we wdrażanie i doskonalenie standardów i technologii bibliotecznych.

FOLIO, jako inicjatywa typu open source napędzana jest przez społeczność i obejmuje wkład bibliotek, programistów i dostawców z całego świata. Ten model współpracy gwarantuje, że platforma reaguje na zmieniające się potrzeby społeczności bibliotecznej, uwzględniając opinie i innowacje od szerokiego grona interesariuszy.

Jedną z kluczowych cech FOLIO jest jego modułowa architektura. Projekt ten pozwala bibliotekom przyjąć podejście „elementowe” do platformy usług bibliotecznych, wybierając i wdrażając tylko te moduły, których potrzebują. Ta elastyczność ma kluczowe znaczenie dla bibliotek o zróżnicowanych zbiorach i wymaganiach dotyczących usług, ponieważ umożliwia im dostosowanie platformy do ich unikalnych przepływów pracy.

Dostosowanie FOLIO do wymagań Biblioteki Kongresu niesie ze sobą szereg wyzwań, w tym potrzebę rozbudowy funkcji, integracji z różnymi systemami oraz zapewnienie intuicyjnej obsługi dla personelu bibliotecznego. Jednakże, wyzwania te otwierają również nowe możliwości. Rozwój nowych funkcji i usprawnień w FOLIO może zostać wykorzystany przez inne biblioteki, zwiększając uniwersalność i elastyczność systemu na skalę globalną. Dostosowanie się do wymagań Biblioteki Kongresu może również przyczynić się do innowacji w dziedzinie zarządzania bibliotekami, stając się wzorcem dla innych instytucji.

Dla biblioteki takiej jak Biblioteka Kongresu przyjęcie FOLIO to strategiczna decyzja zgodna z misją zapewniania użytkownikom dostępnych, wydajnych i kompleksowych usług. Model open source FOLIO, w połączeniu z jego elastycznością i obsługą standardów takich jak MARC21 czy Bibframe, oferuje przyszłościowe rozwiązanie, które można dostosować do cyfrowych i informacyjnych wyzwań przyszłości. Co więcej, aspekt zorientowany na społeczność sprzyja poczuciu współpracy i wspólnemu celowi wśród bibliotek i partnerów, promując innowacje i najlepsze praktyki w usługach bibliotecznych.

Na zakończenie, warto podkreślić, że firma MOL, w ścisłej współpracy z EBSCO – wiodącym dostawcą rozwiązań dla bibliotek akademickich, aktywnie uczestniczy w rozbudowie i rozwoju systemu FOLIO. To partnerstwo nie tylko przyśpieszy implementację FOLIO w polskich bibliotekach, ale również gwarantuje, że system będzie na bieżąco rozwijany i dostosowany do zmieniających się potrzeb bibliotekarzy oraz użytkowników. EBSCO, jako globalny lider w branży informacji akademickiej, wnosi do współpracy bogate doświadczenie i zasoby, które w połączeniu z technologiczną wiedza firmy MOL, zapewniają niezrównane wsparcie dla bibliotek wdrażających system FOLIO. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje system FOLIO oraz do skorzystania z profesjonalnego wsparcia, jakie oferują firmy MOL i EBSCO. Razem możemy kształtować przyszłość bibliotek, odpowiadając na wyzwania współczesnego świata informacji.

BIBLIOGRAFIA

M. Breeding. 2023 Library Systems Report: The advance of open system. Dostęp 05.02.2024. https://americanlibrariesmagazine.org/2023/05/01/2023-library-systems-report
S. Chauhan, K. Kandhasamy, N. Sakthivel. „FOLIO: The Future of Library is Open.” Journal of Information and Knowledge, Czerwiec, 2023. https://www.researchgate.net/publication/372146429_FOLIO_The_Future_of_Library_is_Open
FOLIO. Dostęp 05.02.2024. https://FOLIO.org
Library Collections Access Platform (LCAO) – Solicitation. Dostęp 05.02.2024. https://sam.gov/opp/8906c317228749db9b8c68fb92ec91ea/view#attachments-links
Welcome to FOLIO Docs. Dostęp 05.02.2024. https://docs.FOLIO.org


[ Autorem artykułu jest Wioleta Hryniewicz ]
[ artykuł sponsorowany ]