Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w kursie online, który poświęcony jest opracowaniu formalnemu zbiorów bibliotecznych.

Kurs stanowi niezwykłą okazję do pogłębienia wiedzy na temat opracowania różnych typów dokumentów bibliotecznych oraz do zdobycia praktycznych umiejętności w tworzeniu opisów bibliograficznych.

W trakcie kursu:

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami tworzenia opisów bibliograficznych. Istotnym elementem kursu jest także zaznajomienie uczestników z uniwersalnym schematem opracowania zbiorów, który jest wykorzystywany w różnych systemach bibliotecznych, umożliwiając im dostosowanie się do różnorodnych wymogów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Nie jest wymagane, aby uczestnicy mieli szczegółową wiedzę na temat stosowania zasad w opisie bibliograficznym. Warto jednak, aby posiadali podstawowe przygotowanie bibliotekarskie oraz ogólną znajomość tematu, co pozwoli im lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

Dodatkowo, dla nauczycieli z bibliotek szkolnych, kurs będzie stanowił doskonałą okazję do zgłębienia tematyki materiałów dydaktycznych i programowych. Poruszony zostanie wątek podręczników, programów i materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli, a także opracowania zbiorów na nowoczesnych nośnikach, takich jak e-booki czy publikacje w zdalnym dostępie.

BONUS

  • Nagrania z każdego spotkania, materiały do samodzielnych ćwiczeń na platformie Moodle i możliwość przesłania wykonanych zadań do prowadzącego, aby otrzymać profesjonalne uwagi.
  • Kurs rozpocznie się 27 marca i potrwa do 29 maja 2024 roku

Kurs online "Opracowanie formalne zbiorów bibliotecznych według aktualnych wskazań Biblioteki Narodowej" to nie tylko źródło wiedzy, ale także praktyczne narzędzie, które umożliwi uczestnikom podniesienie jakości pracy bibliotecznej oraz lepsze zrozumienie i stosowanie aktualnych standardów i wytycznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i pogłębienia swoich kompetencji w obszarze opracowania zbiorów bibliotecznych.


Szczegóły na stronie szkoleniadlabibliotekarzy.sbp.pl