Z ogromną przyjemnością dzielimy się z Wami efektami naszego ostatniego projektu "Zarządzanie przez Kreowanie".

Celem tego przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności menedżerów bibliotek publicznych w zakresie efektywnego zarządzaniu placówką kultury. Pragniemy zachęcić Was do korzystania z prac uczestników projektu, które mogą stanowić cenną pomoc dla kadry kierowniczej bibliotek publicznych.

Tytuły Projektów

 1. Kwestionariusz samooceny na potrzeby rozmowy rozwojowej

  Narzędzie umożliwiające przeprowadzenie skutecznych rozmów rozwojowych z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach bibliotekarskich.

 2. Przewodnik Mistrza Organizacji. Lista Pomocnicza Realizacji Projektu Bibliotecznego

  Praktyczny przewodnik wspierający organizację różnorodnych wydarzeń i spotkań bibliotecznych.

 3. Kalendarz Dyrektora Biblioteki (1) oraz (2)

  Zbiór istotnych informacji i zadań dla dyrektorów bibliotek, rozbitych na miesięczne terminy.

 4. Wzorcowe ogłoszenie o pracę

  Dokument do dostosowania ogłoszenia rekrutacyjnego do różnych miejsc pracy i potrzeb rekrutacyjnych.

 5. Regulamin wynagradzania pracowników instytucji kultury

  Określa ogólne zasady wynagradzania pracowników, stawki wynagrodzenia, dodatki, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia związane z pracą.

 6. Badanie Nie-Użytkowników. Nie podręcznik około-metodyczny dla Dyrektorów i nie tylko

  Krótki zestaw wskazówek dotyczących badania osób niekorzystających z usług bibliotek.

 7. Regulamin okresowych ocen pracownika

  Dokument określający zasady oceny pracowników bibliotek.

 8. Wykaz dokumentów niezbędnych w prowadzeniu biblioteki

  Dotyczy organizacji i zarządzania biblioteką, zawiera regulacje dotyczące statutu, BHP, przetwarzania danych i innych aspektów działalności bibliotecznej.

 9. Wykaz przykładowych ryzyk w bibliotece wraz z proponowanymi mechanizmami naprawczymi

  Zawiera wykaz ryzyk i propozycje mechanizmów naprawczych.

 10. Formularz oceny efektywności stanowiska pracy jako element zmian rganizacyjnych w bibliotece

  Regulamin okresowych ocen pracowników w bibliotece.

 11. Załącznik nr 1 do Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników

  Uzupełniający dokument do regulaminu oceny pracowników.

 12. Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej za rok 2023

  Narzędzie do wypełnienia przez kierowników/dyrektorów instytucji.

 13. Scenariusz imprezy bibliotecznej organizowanej we współpracy ze środowiskiem lokalnym

  Pomocny scenariusz ułatwiający organizację imprez promujących bibliotekę i jej ofertę.

Każdy z tych projektów stanowi cenny wkład w rozwój naszej branży. Zachęcamy Was do korzystania z materiałów oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z ich implementacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie i wkład w jego realizację!

Projekty do pobrania