W 2023 roku 43% Polaków przeczytało co najmniej jedną książkę, co stanowi wzrost o 9 punktów procentowych, największy od 10 lat.

Zainteresowanie bibliotekami także wzrosło, zwłaszcza u młodych mężczyzn w wieku 25–39 lat. Internet, zwłaszcza serwisy społecznościowe, odgrywa coraz większą rolę w pozyskiwaniu informacji o książkach. Dodatkowo, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyczynił się do zwiększenia dostępności bibliotek, co podwoiło odsetek odwiedzających je aktywnych zawodowo mężczyzn w tym wieku.

Pomimo trudności, takich jak pandemia i wojna na wschodzie, wzrasta optymizm społeczny, co objawia się także w poprawie sytuacji ekonomicznej wielu osób.


Szczegóły na stronie Biblioteki Narodowej