Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie rozpoczęła realizację projektu pt. "Energia Biblioteki", na który uzyskała dofinansowanie MKiDN w ramach programu "Partnerstwo dla książki".

O projekcie

ENERGIA BIBLIOTEKI to innowacyjne przedsięwzięcie służące wspieraniu czytelnictwa, edukacji, rozwojowi kultury i sztuki, zachowaniu dziedzictwa historycznego i tożsamości lokalnej, upowszechnianiu rekreacji i zdrowego stylu życia, edukacji regionalnej, ekologii, a także przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. Wykorzystując nowoczesne przestrzenie biblioteczne z inteligentnym oświetleniem, dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, z ergonomicznymi rozwiązaniami, służącymi pracy i rekreacji, wraz z projektem oferujemy mieszkańcom „energetyzujące” działania, które przeprowadzimy w trzech cyklach.

W programie

1. ENERGIA WIEDZY

BIOGRASFERA –  warsztaty poznawcze, twórcze obejmujące tematy dotyczące pozyskiwania wartościowych informacji, opracowywania biogramów oraz umiejętności odczytywania zabytkowego pisma, w ramach których odbędą się następujące inicjatywy:

Fakty kontra fake newsy – zajęcia dla seniorów z udziałem młodzieży, która nie tylko będzie uczestniczyć, ale też wspierać w ćwiczeniach wyszukiwawczych osoby starsze, wykorzystując m.in. platformę cyfrową Jaworznickiego Słownika Biograficznego oraz dokumenty zdigitalizowane dostępne na terminalach bibliotecznych (księgi parafialne, archiwum cyfrowe). 

Językowe pogaduchy – warsztaty poznawcze dla dorosłych będące okazją do nauki sztuki odczytywania dawnego pisma oraz zapisywania zabytkowych liter i słów – w oparciu m.in. o wybrane jaworznickie księgi metrykalne z 17. i 19. w. Uczestnicy wzbogacą wiedzę w zakresie pisma i języka polskiego, ich rozwoju, zapoznają się z formami zapisu nazwisk.

Jak stworzyć własny biogram?  Warsztaty pisania i projektowania graficznego, które mają na celu pomóc uczestnikom stworzyć własne życiorysy w formie graficznej, wykorzystując różne techniki i narzędzia.

PRADAWNE DZIEJE – GRODZISKO. Warsztaty dla dzieci, przybliżające metodykę i narzędzia pracy archeologa oraz zarys dziejów osady obronnej ludności kultury łużyckiej, której artefakty odnaleziono na wzgórzu Grodzisko, najwyższym wzniesieniu Jaworzna.

FABUŁOSFERA - warsztaty tworzenia fabuły gry terenowej pt. GRODZISKO W JAWOROWYM BORZE, obejmujące 3 etapy aktywności. W pierwszym  uczestnicy posiądą wiedzę na temat jak tworzy się profesjonalną grę, określa cele i zasady rywalizacji, w drugim opracują scenariusze i wątki fabuły oraz elementów techniczne, jak np.: lokalizacje, punkty zainteresowań, zagadki, wyzwania, trasy itp. W trzecim etapie, przetestują grę, oceniając ją pod kątem spójności, wartości edukacyjnej i rozrywkowej.

2. ENERGIA KULTURY

BIOGRAKOMIKS – warsztaty rysunkowe dla seniorów i młodzieży z tworzenia historyjek obrazkowych o wybranych postaciach z Jaworznickiego Słownika Biograficznego, lub osoby znanej z przeszłości historycznej, fascynującej, wzbudzającej szacunek w związku ze swoją działalnością.

ZNAMY SIĘ Z BLISKA – warsztaty fotografii m.in. malarskiej, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się ze specyfiką i technikami tworzenia niezwykłych zdjęć. Efekty zajęć w postaci fotografii znanych jaworznian, bibliotekarzy oraz urokliwych miejsc jaworznickiej przyrody, w które wykonawcy i „modele” wkomponują książki, będą stanowić materiał do przygotowania inicjatywy towarzyszącej finałowi, tj. wystawy pn. ZNAMY SIĘ Z BLISKA.

OGRÓD PEJZAŻY MUZYCZNYCH i LITERACKICH. To cykl recitali muzycznych i spotkań z poezją, które mają na celu pokazać, że przyroda może inspirować sztukę, w tym muzykę i poezję. 

3. ENERGIA ROZRYWKI – BIBLIOTECZNE JUWENALIA

DBAMY O CIAŁO! DBAMY O DUCHA! Pogadanki z trenerami sportowymi, instruktorami tańca towarzyskiego, będą zachęcać do czytania książek i prasy oraz aktywności fizycznej. Uczestnicy spotkań, obok wiedzy i ciekawostek, będą mieli okazję do dyskusji na temat ruchu, zdrowego odżywiania i nawyków z tym związanych. Dodatkową atrakcją będzie pokaz prostych ćwiczeń i podstawowych kroków wybranego tańca towarzyskiego.

NOC ENERGII – BIBLIOTECZNY ESCAPE ROOM – impreza pełna zagadek, quizów, krzyżówek, wyzwań – stanowiąca świetną okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, umiejętności logicznego myślenia i kreatywności. Podczas tej inicjatywy młodzi czytelnicy będą mieli możliwość skorzystania z takich atrakcji, jak: zagadki inspirowane literaturą, spotkanie autorskie, rywalizacje i konkursy.

NEURONY DO BOJU – wydarzenie podejmujące tematy nauki i jej tajemnic, służące rozwojowi potencjału tkwiącego w każdym człowieku, w myśl zasady „Każdy może zostać naukowcem”. Będzie to spotkanie z popularyzatorem nauki i technologii, zachęcające do wspólnego poznawania fascynujących zagadnień z różnorodnych dziedzin wiedzy.

PODSUMOWANIEM całego projektu będzie wernisaż wystawy ZNAMY SIĘ Z BLISKA, na którą złożą się zdjęcia powstałe w trakcie warsztatów fotograficznych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Szczegóły na stronie MBP Jaworzno


Projekt objęty patronatem medialnym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich